{{convertirDeptoToURI('Vitamínicos y complementos')}}

$23.50 M.N.
Aderogyl 15 a 3ml.

sanofi
ergocalciferol retinol
5 PZA

$110.00 M.N.
Redoxon plus nja tab efer c10

bayer
vitamina c zinc
1 PZA

$104.00 M.N.
$190.00 M.N.
Clorofila 500 ml

xotzil

1 PZA

$90.00 M.N.
$120.00 M.N.
$55.00 M.N.
Ensure clinical chocolate

abbott
carbohidratos lipidos min
237 ML.

$46.00 M.N.
Ensure liquido chocolate 237 ml

abbott
carbohidratos lipidos min
1 PZA

$43.50 M.N.
Kiddi pharmaton jbe

sanofi

200 ML.

$295.00 M.N.
$225.00 M.N.
Valmetrol 3 800 ui 50 tabs

valdecasas
colecalciferol
1 PZA

$114.00 M.N.
$220.00 M.N.
$49.00 M.N.
$132.00 M.N.
Redoxon t 10 1g nja

bayer
ascorbicoacido v vitamina
1 PZA

$81.00 M.N.
Regenesis max 30 caps

elea
omega 3 vitaminas y miner
1 PZA

$260.00 M.N.
$19.00 M.N.
$31.00 M.N.
Adekon c gts 15ml inf

concordia
ergocalciferol retinol vi
1 PZA

$65.00 M.N.

chat chat

Copyright (c) La Comer. Todos los derechos reservados.

Bienvenidas las tarjetas:

img img img img img

11/06/2018 1.0